Pension Pod Sv�tl�m Vrchem

V�tejte na str�nk�ch pensionu Pod Sv�tl�m Vrchem, kter� se nach�z� v obci Albrechtice v Jizersk�ch hor�ch, vyhled�van�m st�edisku pro zimn� i letn� rekreaci, p��mo pod vrchem �pi��k s v��kou 823m n.m., vyhl�en�m ly�a�sk�m are�lem. N� pension je ide�ln�m v�chodiskem do Jizersk�ch hor, na sv� si p�ijdou milovn�ci p�� turistiky, cyklistiky a v zim� jsou zde ide�ln� podm�nky pro b�ka�e a sjezda�e.

Pension s celoro�n�m provozem, o celkov� kapacit� 28 l��ek, nab�z� sv�m klient�m ubytov�n� v sedmi nov� vybudovan�ch apartm�nech. Apartm�ny jsou vybaveny kuchyňsk�m koutem s lednic�, dvouplot�nkov�m va�i�em, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvic�, j�deln�m koutem a vlastn� SWC. N�kter� pokoje maj� p�ekr�sn� v�hled na panorama Albrechtic a okol�.
Wi-fi p�ipojen� zdarma v cel�m penzionu.

Pocet l��ek na jednotliv�ch apartm�nech:
1x APT ob�vac� pokoj se dv�ma l��ky + p�ist�lka, j�deln� kout, televize, samostatn� lo�nice dv� l��ka, prostorn� vybaven� kuchyň, SWC
4x APT t��l��kov� pokoj + p�ist�lka, KK, j�deln� kout, SWC
2x APT prostorn� kuchyň s j�deln�m koutem, SWC, odd�len� lo�nice, dv� l��ka + p�ist�lka. Mezonet dv� l��ka

N� pension tak� nab�z� bezbari�rov� p��stup pro 8 osob.

V pensionu Pod Sv�tl�m Vrchem je v�m pln� k dispozici:

 • Vastn� parkovi�t�
 • Nov� sauna
 • Venkovn� baz�n
 • Ohni�t� a gril
 • Venkovn� stoln� tenis
 • Rusk� ku�elky
 • Penangue
 • V l�t� d�tsk� trampol�na, p�skovi�t� a houpa�ka
 • Uzam�en� m�stnost na ly�e a kola
 • Spole�ensk� m�stnost s TV, SAT, DVD

Host� se mohou stravovat v restauraci formou polopenze (sn�dan� ve form� bufetu a ve�er� jednotn� menu).
K p��jemn�mu posezen� u skleni�ky lze vyu��t bar slou��c� pouze pro ubytovan�, kde ka�d� jist� ocen� skv�l� dom�c� prost�ed�.

Penzion Pod Sv�tl�m vrchem najdete tak� na ubytovac�ch port�lech �ESK� UBYTOV�N�.cz, HotelyPenziony.cz a Ubytov�n� Jablonec n/N.

Pension Pod Sv�tl�m Vrchem ***

 • Jana a Ji�� Hu�kovi
 • Albrechtice v Jizersk�ch hor�ch 249
 • 468 43, �esk� republika

Zobrazit na map�